El ple de l'Ajuntament de Manacor aprova la darrera passa de la municipalització dels pous d'aigua

18-Abril-2023

El ple municipal de l’Ajuntament de Manacor ha fet la darrera passa per regularitzar i finalitzar el procés de municipalització dels pous d’abastiment d’aigua de Manacor. El servei d’aigua domiciliària s’inicià a Manacor l’any 1982 amb el pou de sa Moladora, que és de titularitat pública. Durant les dècades següents i per tal de cobrir la creixent demanda, l’empresa concessionària que gestionava el servei va incorporar successivament els pous de ses Tapereres, sa Torre, es Pollencí i na Mavida. L’any 2013, l’Ajuntament va recuperar el servei i assumí la gestió de tots els pous. Arran d’una sentència judicial, 182/2016, d’11 d’abril del Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Palma, l’Ajuntament de Manacor posa en nom seu la titularitat d’aquests pous i deixa així de subrogar-los.

Des de la resolució dels contractes amb l’antiga concessionària el 31 de març de 2021, l’Ajuntament ha ocupat les finques on es situen els pous des Pollencí i sa Torre, respectivament, en compliment de la sentència 182/2016, d’11 d’abril del Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Palma. L’Ajuntament de Manacor ha aprovat la liquidació d’aquests contractes amb la propietat dels pous es Pollencí i sa Torre per l’import de 15.125 euros IVA inclòs per a cada un d’ells, per l’ús i aprofitament dels pous des de la data de l’1 d’abril de 2021 fins a 30 d’abril 2023. A partir del 30 d’abril i d’aquesta manera, els pous de ses Tapereres, es Pollencí, sa Gravera i sa Torre passen a ser de titularitat municipal.

El ple d’aquest dilluns també ha aprovat la rescissió del contracte del pou de na Mavida, ja que tècnicament ja no es considera necessari. «La rescissió del contracte es justifica en què es tracta d’un pou amb unes instal·lacions que permeten extreure un volum limitat en comparació amb els altres pous, que tenen una capacitat de bombeig amb magnitud superior, i que per poder seguir en funcionament es requeriria d’oneroses inversions», ha explicat la presidenta de la SAM, Cristina Capó.

Així mateix, també s’ha modificat la superfície necessària per a la instal·lació solar fotovoltaica instal·lada al pou de ses Tapereres, inferior a l’actual per un error de càlcul. Aquest acord arriba després d’un període negociador entre l’Ajuntament de Manacor i els propietaris dels terrenys on s’ubiquen els diferents pous.

Bosses per a la recollida d’excrements i solució d’aigua i vinagre per a l’orina dels animals

El ple de l’Ajuntament de Manacor també ha aprovat modificar l’Ordenança reguladora de tinença d’animals de companyia, que data de 1999. El nou redactat contempla mesures que fomenten la tinença responsable d’animals de companyia, a més de fer la conversió a la moneda actual en matèria de sancions.

D'acord amb el nou text aprovat de manera inicial, les persones que condueixen animals de companyia per la via pública hauran de dur bosses per a la recollida dels excrements i una solució d'aigua i vinagre per a fer neta l'orina de l'animal. Pel que fa a les sancions, a les de caràcter lleu se'ls aplicarà una multa d'entre 50 i 750 euros, les greus es podran sancionar amb una multa d'entre 750 i 1.500 euros i les molt greus amb multes que van des de 1.500 a 3.000 euros.