El Pla director de Biblioteques preveu crear un gran centre cultural al Claustre i l’edifici dels Jutjats, duplicar la biblioteca de Porto Cristo i crear-ne una de nova a s’Illot

04-Abril-2022

El Pla director de Biblioteques de Manacor, aprovat per unanimitat en el darrer ple municipal, és el full de ruta del Servei de biblioteques de Manacor per adaptar les necessitats del servei a la població del municipi. Aquest document tècnic de planificació fa un diagnòstic del servei existent i també una anàlisi del servei que es vol oferir a la ciutadania. El batle de Manacor, Miquel Oliver, acompanyat del delegat de Cultura, Mateu Marcé, i del director del Servei de biblioteques de Manacor, Antoni Ferrer, han presentat aquest dilluns els detalls del document aprovat per l’Ajuntament de Manacor el passat 14 de març en sessió plenària.

Amb aquest pla s’estableixen una sèrie d’actuacions a Manacor, Porto Cristo i s’Illot i s’integren les infraestructures i serveis actuals, també presents a Son Macià. «Així s’adeqüen les biblioteques actuals i caminam cap a les biblioteques modernes que la societat necessita: obertes, adreçades a tots els públics, no només com espais de consulta de llibres i sala d’estudi, sinó com espais socioculturals», ha assegurat el delegat de Cultura, Mateu Marcé. El Pla, que ja s’ha presentat davant el Consell de Mallorca, és el primer Pla director de Biblioteques de les Illes Balears aprovat amb aquest nivell de detall.

Es tracta d’un pla ambiciós que adequa el Servei de biblioteques públiques de Manacor al Mapa de Lectura de Mallorca establert pel Consell de Mallorca. Per complir amb els paràmetres estipulats pel Mapa de Lectura de Mallorca en funció de criteris de població és necessari ampliar la superfície útil i el nombre de treballadors a fi de garantir un servei adequat.

La Biblioteca central de Manacor va atendre el 2020 44.527 persones, compta amb un fons general de 45.776 exemplars, una superfície útil de 509 metres quadrats, ofereix un servei de 51,5 hores setmanals i compta amb 5 treballadors. Es tracta de 1.121 metres quadrats menys dels que hauria de disposar per una població atesa de referència de 40.000 persones, i la meitat dels treballadors.

D’acord amb aquests paràmetres, el Pla director proposa triplicar la superfície actual de la Biblioteca central de Manacor, duplicar la superfície actual de la Biblioteca de Porto Cristo i crear una nova biblioteca a s’Illot. Pel que fa al servei de Son Macià, és l’únic que compleix amb els criteris del Pla de Lectura de Mallorca. El volum d’aquestes inversions sumen un total de 3.086.000 euros.

El projecte d’ampliació de la Biblioteca de Manacor és un pla ambiciós que preveu la recuperació d’espais del Claustre de Sant Vicenç Ferrer que actualment estan en desús o que estan ocupats pel departament d’Urbanisme, i també incorporar l’edifici que actualment ocupen els Jutjats de Manacor a la plaça dels Pares Creus i Font i Roig, de propietat municipal. D’aquesta manera s’ocuparien dues de les tres ales del Claustre i unificaria l’edifici dels Jutjats, que antigament formava part del recinte conventual. «L’edifici del Claustre té capacitat per créixer, el que és una sort. Així, la Biblioteca de Manacor podrà ampliar-se entorn de les instal·lacions actuals, alhora que també es podrà dur a terme una rehabilitació patrimonial dels edificis existents», ha assegurat el director del Servei de Biblioteques de Manacor, Antoni Ferrer.

El Pla director també ha analitzat les opcions de creixement del servei de Porto Cristo i proposa ocupar la planta baixa de l’edifici existent per oferir un servei complementari a l’actual. Pel que fa a s’Illot, es planteja crear un espai nou integrat dins un Centre cívic de nova construcció.

El batle de Manacor, Miquel Oliver ha agraït al personal del Servei de Bibioteques la feina feta i ha qualificat d’espectacular el projecte, iniciat l'anterior mandat. «Amb l’ampliació de la Biblioteca de Manacor no ens trobarem una nova biblioteca, sinó un nou centre cultural. Parlam de sales polivalents, d’espais que permetran la interacció social i diversos usos culturals. Ampliam la biblioteca, recuperam patrimoni, evitam edificis històrics buits i omplim de vida el centre de Manacor», ha assegurat. El mateix, ha apuntat el batle, passarà a Porto Cristo, on es passarà d’una instal·lació de 212 metres quadrats a un nou espai de 475 metres quadrats. «El repte és gros, el pressupost és alt, i implicarà un canvi de fisonomia important a la Biblioteca amb unes implicacions importantíssimes a nivell social i cultural», ha conclòs Oliver.

 

Temporalització de les intervencions:

 • 2021-22 Redacció i aprovació del Pla director de la xarxa de Biblioteques de Manacor.  
 • 2022 Redacció del projecte d’ampliació de la Biblioteca de Manacor. Fase 1a.
 • 2023-2024 Execució del projecte d’ampliació de la Biblioteca de Manacor. Fase 1a.  
 • 2024 Equipament de la Biblioteca de Manacor. Fase 1a.
 • 2024 Redacció del projecte d’ampliació de la Biblioteca de Manacor. Fase 2a.
 • 2024 Redacció del projecte d’ampliació de la Biblioteca de Porto Cristo.
 • 2025 Execució del projecte d’ampliació de la Biblioteca de Manacor. Fase 2a.
 • 2025 Execució del projecte d’ampliació i equipament de la Biblioteca de Porto Cristo.
 • 2025 Redacció del projecte de Centre Cívic i Biblioteca de s’Illot.
 • 2025-26 Equipament de la Biblioteca de Manacor. Fase 2a.
 • 2026 Execució del Projecte de Centre Cívic i Biblioteca de s’Illot.
 • 2026-27 Equipament de la Biblioteca de s’Illot.