DIFERENT A o DIFERENT DE?

22-Juliol-2015
La construcció diferent a no és correcta en català.

- Tenc una opinió diferent de la teva.
- És una proposta de resolució diferent de totes les que he redactat fins ara.
- Les noves bases són molt diferents de les anteriors.