denominació de llocs de feina

21-Maig-2013

Parlam de la denominació correcta, en masculí i femení, dels llocs de feina a l'administració:

...............................................................................................

- el tècnic superior / la tècnica superior

- el tècnic mitjà / la tècnica mitjana

- el cap de negociat / la cap de negociat

- l'auxiliar administratiu / l'auxiliar administrativa

...............................................................................................

- el secretari / la secretària

- el telefonista / la telefonista

- l'interventor / la interventora

Aquests casos ens permeten repassar el que ja sabem:

* els noms de càrrecs van en minúscula (la secretària; però: la Secretaria)

* els noms acabats en -ista són invariables (iguals per al masculí i el femení)

* no s'apostrofen els femenins que comencen en i/u àtona (la inspectora, la unió; però: l'Índia, l'ungla)

...............................................................................................

Aquí teniu uns casos de professions acabades en vocal neutra, que s'escriuen amb -e per al masculí i -a per al femení:

- el mestre / la mestra

- un arquitecte / una arquitecta

Però:

- el conserge / la conserge

- el fisioterapeuta / la fisioterapeuta

...............................................................................................

Aquestes denominacions són invariables:

- el delineant / la delineant

- el gerent / la gerent

- un agent / una agent

Però alerta:

- un agent turístic / una agent turística

- l'ajudant / l'ajudanta (una ajudanta d'obres i serveis, una ajudanta de cuina)

...............................................................................................

I acabam amb uns casos que us podem semblar curiosos:

- un oficial de primera / una oficiala de primera

- un enginyer / una enginyera

- el bidell / la bidella

- el manobre / la manobre

- el peó de manteniment / la peó de manteniment