COORDINACIÓ I BONES PRÀCTIQUES PER A LA MILLOR ATENCIÓ A LES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA MASCLISTA

12-Maig-2020

La comissió d’Atenció a Dones Víctimes de Violència Masclista, que forma part de la Taula de Coordinació per a la Prevenció i Intervenció Violències Masclistes, s’ha tornat  a reunir aquest dilluns 11 de maig per valorar i fer seguiment dels casos i plantejar estratègies conjuntes de cara a la situació que estam vivint.

A la reunió hi ha participat la Policia Nacional, personal sanitari del P.A.C Sa Torre de Manacor i diferents professionals dels diversos serveis que atenen a dones que pateixen violència masclista al municipi: el Servei d’Atenció Psicològica, el Centre d’Informació de la Dona, el Casal Ariadna, l'Institut Balear de la Dona, la Fundació IRES, el Projecte Acollida i el servei municipal d’Atenció a Dones Víctimes de la Violència Masclista.

Si bé tots els serveis coincideixen que el nombre de denúncies en aquests dos mesos de confinament no ha augmentat significativament, sí que s’ha detectat un increment considerable de consultes, de trucades i de demanda d’informació, sobretot respecte de com actuar durant l’estat d’alarma.

En aquest sentit, es considera necessari fer saber a les víctimes que, tot i l’estat d’alarma, els equips d’atenció a dones víctimes continuam fent feina i treballant en equip per detectar nous casos, per la protecció de les dones i els seus fills i filles, així com  per resoldre situacions de risc en aquest període.

Segons la regidora d’Igualtat, Carme Gomila, "cada servei ha pogut exposar el que més destaquen d’aquestes setmanes, fer balanç, valorar la coordinació de serveis i finalment generar un intercanvi de bones pràctiques”. "No tenim solucions màgiques però aquest és el bon camí”.

 

Finalment, es vol recordar els següents contactes:

  • UFAM (Policia Nacional) - 091
  • Emergències - 112
  • Servei Municipal d’Atenció a Dones Víctimes – 667073047