Benvinguda, el programa que acosta el català i la cultura pròpia a les persones nouvingudes que vénen a viure a Manacor, conclou la primera edició de 2023

18-Maig-2023

Benvinguda, el programa conjunt dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Manacor i de l’Escola Municipal de Mallorquí que se centra en l’ensenyament de la llengua i cultura catalanes per a les persones nouvingudes que han vengut a viure a Manacor ha arribat aquesta setmana al final de la primera edició del curs 2023.

Aquesta edició de Benvinguda es va iniciar dia 14 de febrer i ha finalitzat dia 16 de maig. Amb una durada total de 48 hores, el curs que ha introduït les persones nouvingudes en les activitats i accions comunicatives bàsiques de la vida quotidiana. Així mateix, els ha donat a conèixer el nostre municipi i el seu funcionament. 15 son les persones que han obtingut un certificat d’assistència per haver assistit a un 80% de les classes.

L’arribada sostinguda de persones procedents d’altres cultures al municipi posa el repte a l’Ajuntament de Manacor d’acostar la nostra llengua així com també d’acollir aquests nous veïnats i veïnades per tal que la seva integració sigui més ràpida i fàcil. Les famílies estrangeres acabades d’arribar al municipi s’adrecen als Serveis Socials de Manacor sol·licitant informació i orientació. Aquest programa forma part del programa d’acolliment de l’Ajuntament de Manacor.

El projecte Benvinguda va néixer arrencà l’any 2020 amb l’objectiu de participar activament en la integració de les persones nouvingudes acostant-los la llengua, l’entorn i els fets culturals del municipi de Manacor. Al llarg dels anys hi han passat 140 persones i s’ha anat ampliant el nombre d’hores dels cursos, de 32 a 48 h, així com l’estructuració dels continguts en mòduls de 12 hores cada un. Aquesta organització en mòduls permet incorporar alumnat des del moment en què arriben al municipi sense haver d’esperar a l’inici d’un curs nou. La darrera sessió de cada mòdul és impartida per educadors socials de l’Ajuntament de Manacor i va encaminada a proporcionar estratègies a l’alumnat a partir dels seus dubtes i inquietuds pel que fa a la realització de tràmits burocràtics.

Pel que fa als continguts, es tracta d’un curs que pretén introduir les persones nouvingudes en les activitats i accions comunicatives bàsiques de la vida quotidiana. Així mateix, pretén també posar al seu abast recursos públics com ara la biblioteca, el Centre d’Adults, les associacions de famílies de les escoles, l’espai familiar; també el funcionament de la recollida selectiva d’escombraries i el punt verd, el funcionament del centre de salut i de l’hospital, etcètera. El curs també presenta la vida a Manacor: la plaça de les verdures, els principals comerços o la gastronomia, les festes populars i l’oferta cultural del municipi, com ara la música, el teatre o el cinema.