anomenar - nomenar

22-Gener-2014

Anomenar = donar nom, esmentar pel nom.
Nomenar = designar per a un càrrec.

- Durant la reunió, el varen anomenar contínuament.

- Ahir el varen nomenar director general.