adverbis acabats en -ment

13-Maig-2013

En català, quan volem escriure dos adverbis seguits acabats en -ment, ho podem fer de dues maneres:


- L'Administració procura resoldre les consultes de la ciutadania ràpidament i eficaçment.


- L'Administració procura resoldre les consultes de la ciutadania ràpidament i eficaç.