adreça electrònica

13-Febrer-2013

Quan volem donar la nostra adreça electrònica, ho podem fer usant l'abreviatura a/e


El text que enviam a una adreça electrònica és un missatge o correu electrònic (en anglès, e-mail)