Acord redacció PGOU i suspensió d'expropiacions de zones verdes

02-Octubre-2014