1er MAPA TOPOGRÀFIC DE L’AJUNTAMENT DE MANACOR.

01-Febrer-2009
La delegació de Turisme juntament amb el departament de Topografia municipal han editat el primer mapa topogràfic de l'Ajuntament de Manacor, escala 1:40.000. Es tracta d’un mapa actualitzat de tot el municipi de Manacor que respecta la seva orografia i els topònims. El document conté a la cara A el mapa topogràfic i a la cara B els plànols de carrers dels distints nuclis del terme , tant d’interior com de costa. La llegenda de símbols és en català, castellà, anglès i alemany i se n’ha fet una edició de 6.000 unitats.

Es troba a la vostra disposició de forma gratuïta a les oficines municipals d'informació turística de Porto Cristo, Manacor i a la delegació de Turisme de l'Ajuntament.