1.500 habitants dels sectors de sa Volta i es Serralt de Manacor ja disposen d'aigua potable als seus domicilis

23-Gener-2023

La potabilitzadora pilot de l'Ajuntament de Manacor ja proporciona aigua potable a aquests dos sectors, que inclouen també el CEIP Jaume Vidal i Alcover

 

Des d'aquest mes de gener, els veïnats que viuen o tenen un negoci als sectors 24 i 25, corresponents a la zona de sa Volta i es Serralt, ja disposen de l'aigua potable que distribueix la planta potabilitzadora pilot de l'Ajuntament de Manacor. Un total de 470 habitatges i locals de Manacor, a més de l'escola d'infantil i primària Jaume Vidal i Alcover, ja poden fer servir l'aigua de l'aixeta per beure i per cuinar.

Aquesta fita ha estat possible gràcies a la proximitat d'aquests dos sectors de Manacor respecte de la planta potabilitzadora pilot, que també des de fa un any, ja proporcionava aigua a tres fonts públiques d'aigua potable.

"L'arribada de l'aigua potable a 470 cases i una escola és una passa històrica, però només és la primera perquè el nostre objectiu és arribar a tot Manacor i a tot el municipi. Avui demostram que ara va de veres, que la feina que fa l'Ajuntament de Manacor a través de la SAM per dur l'aigua potable a tot Manacor, arribarà el 2024", ha assegurat el batle de Manacor, Miquel Oliver, des de la cuina del CEIP Jaume Vidal i Alcover, on s'ha fet pública la fita històrica. Aquesta primera passa arriba mentre l'Ajuntament i la SAM treballen per construir la planta potabilitzadora més grossa i definitiva. Aquest mes de desembre, l’Ajuntament de Manacor ja va adjudicar la construcció d'aquesta planta potabilitzadora que proporcionarà aigua potable a tota la ciutat. Han acompanyat el batle la presidenta de la SAM, Cristina Capó; el vicepresident de la SAM, Sebastià Nadal; i el gerent de la SAM, Francesc Grimalt.

Al sector de sa Volta, l'aigua potable arriba a uns 330 habitatges i locals. Al sector d’es Serralt arriba a uns 140 habitatges i locals, inclosa l’escola de Jaume Vidal, que té 450 alumnes i servei de menjador. L'aigua potable, entre habitatges i locals, arriba ja a una població resident aproximada de 1.500 persones més els 450 alumnes del CEIP Jaume Vidal i Alcover.

El consum mitjà diari dels sectors de sa Volta i es Serralt és de 185 metres cúbics al dia. Els veïnats poden comprovar si el seu comptador pertany al sector 24 o 25, ja que la SAM ha posat adhesius als comptadors d'aigua indicant-ho, han explicat Capó i Nadal.

La SAM també ha instal·lat recentment una tercera font d'aigua potable al passeig de Fartàritx, que se suma a les dues que des de finals de 2021 hi ha davant les instal·lacions del dipòsit municipal d'aigua. 

 

AVANTATGES DE L'ARRIBADA DE L'AIGUA POTABLE A MANACOR

 

1. DRET BÀSIC

Degut a la importància que té l'aigua potable pels éssers humans, és vital el reconeixement i la garantia del dret humà a disposar d'aigua potable. La Declaració Universal dels Drets Humans reconeix el dret humà a l'accés a l'aigua potable i al sanejament.

 

2.- QUALITAT DE L'AIGUA

L'aigua de l'aixeta que ja surt als sectors de sa Volta i el Serralt és de màxima qualitat i ha passat per tots els controls sanitaris que marca la legislació. Els controls de qualitat durant tot el procés són molt rigorosos i permeten beure i cuinar amb aquest aigua sense cap perjudici per a la salut.

 

3.- ESTALVI ECONÒMIC

Una família de quatre membres gasta uns 1.400 euros a l'any de mitjana en aigua envasada, només per beure. A aquest càlcul s'hi ha de sumar el que consumeix cada família diàriament per cuinar. L'aigua de l'aixeta és més barata que l'aigua embotellada. A aquest estalvi, a més també s'hi ha de sumar el combustible que gastam en els desplaçaments per anar a comprar, si ho feim amb vehicle motoritzat.

 

4.- REDUCCIÓ DEL CONSUM DE PLÀSTIC D'UN SOL ÚS

L'aigua de Manacor fa obligatori el consum d'aigua embotellada per a beure i cuinar. Amb la potabilitzadora, l'aigua de l'aixeta contribueix a reduir residus, ni en forma de botelles o barrals de plàstic ni d'aigües brutes conseqüència dels diferents processos d'una planta d'embotellament. També estalvia les emissions del transport d'aquestes botelles i barrals d'aigua per arribar fins al supermercat.

Una família de quatre membres hauria de consumir una mitjana de 2.920 litres d'aigua a l'any, només per beure, i uns 1.277 litres anuals per cuinar, el que suposa 700 barrals d'aigua a l'any. En termes medioambientals, aquest consum suposa més de 126 kilos de plàstic i una quantitat de CO2 similar emès a l'atmosfera durant la seva fabricació i transport.

 

5.- MENYS IMPACTE SOBRE EL MEDI AMBIENT

Segons l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), l'impacte sobre el medi ambient és al menys 100 vegades superior si es consumeix aigua envasada que si es consumeix aigua de l'aixeta. Aquest càlcul inclou la fabricació, generació i gestió de residus i el transport.

 

6.- COMODITAT

Comparau el simple gest d'obrir l'aixeta amb el temps i esforç que invertim en traslladar barrals i botelles del supermercat a ca nostra. Això, per no parlar de l'espai que ocupen a ca nostra i el temps i esforç que ens suposa haver-los de reciclar després. Beure aigua de l'aixeta i poder-la fer servir per a cuinar ens evita totes aquestes molèsties i inconvenients.

 

7.- ELECTRODOMÈSTICS MÉS LONGEUS

La qualitat de l'aigua i la seva composició té una relació directa amb el manteniment i la vida útil de tots els electrodomèstics i altres elements que donen servei a una llar. Per tant, cada vegada que s'aconsegueix subministrar aigua de qualitat s'està aconseguint un estalvi pel que fa al manteniment dels electrodomèstics, que passen a ser més longeus.

 

AIGUA POTABLE A MANACOR EL 2024

La planta potabilitzadora definitiva de Manacor es construirà a les instal·lacions del dipòsit d’aigua de l’Empresa de Serveis de Manacor (SAM), al polígon agroalimentari. El projecte té un termini d’execució de vuit mesos, pel que s’estima que el 2024 l’aigua potable ja arribarà a totes les llars de la ciutat de Manacor. El projecte va sortir a licitació el mes de novembre per 3,8 milions d’euros i finalment s’ha adjudicat per 3,1 milions.

La planta potabilitzadora serà capaç de produir un màxim de 10.000 m3/dia d'aigua apta per al consum humà i es dividirà en tres línies per adaptar-se a les corbes de demanda de la població i per poder alternar línies per al seu manteniment i conservació, així com fer front a possibles avaries i demandes punta. El cabal mínim se situarà al voltant dels 150 metres cúbics/hora i el màxim dels 350 m3/h, amb un promig de 236 m3/h. Cada línia produirà 138,9 m3/h i entraran en funcionament de manera consecutiva segons la demanda. El rendiment elèctric serà de 0.5 kWh/m³ d'aigua potable produïda. El rendiment de la planta pel que fa al percentatge de rebuig serà com a màxim del 20% respecte de l'aigua produïda.

El 29 de desembre de 2021, la planta potabilitzadora pilot començà a funcionar proporcionant aigua potable a una font d’aigua potable que està oberta al públic 12 hores diàries, de 8 h a 20 h, amb un cabal de fins a 24 metres cúbics per hora. La forta demanda, donada la qualitat de l’aigua, va fer que el mes de maig s’instal·làs una segona font.

L’aigua disponible per al subministrament a la ciutat de Manacor no és adequada per al consum humà degut a l’alta concentració de nitrats, amb valors molt per damunt dels límits exigits per la normativa sanitària. Amb aquesta nova infraestructura, es posarà remei a aquesta situació que es dóna des dels anys 80, quan es va posar en marxa el servei de subministrament d’aigua.