MERCADET DE SEGONA MÀ A CA VOSTRA - OBRIM LES CASES!

 

Mapa Obrim les cases

MERCADET DE SEGONA MÀ A CASA

L’Ajuntament de Manacor organitza un esdeveniment informal, que consistirà en Mercadet de segona mà a ca vostra per a la venda de béns usats per part dels particulars.

Les persones interessades, des de casa, podran obrir el seu garatge (o un altre espai) al públic per tal d’exposar els objectes usats que ja no s’utilitzin, els quals vulgui vendre i donar un segon ús.

Objectiu

Amb aquesta iniciativa es pretén, allargar la vida dels productes i generar menys residus, al mateix temps que es dona visibilitat al compromís del poble amb el reciclatge i la reutilització de productes i, per extensió, es promou l’economia circular i la conseqüent defensa del medi ambient i l’entorn natural.

Amb la qual cosa s’aplicaran les 4R: reduir, reutilitzar, reciclar i recuperar.

Amb aquesta modalitat evitam haver de desplaçar tots els objectes, ja que es fa des de casa, i ens podem desfer d’aquells objectes que ja no utilitzem i només ocupen espai, donant l’oportunitat a altres persones de poder adquirir-los i aprofitar-los.

Quan?

Es realitzarà dia 3 de juny de 2023 durant tot el dia de 9.00 h a 20.00 h.

Cada participant ha de detallar i exposar l’horari d’atenció al públic a la seva façana.

Qui pot participar?

Totes les persones físiques sense ànim de lucre del municipi de Manacor.

Com participar-hi?

Per participar en el Mercadet de segona mà a casa s’ha de realitzar la inscripció a fins dia 26 de maig de 2023.

Es pot descarregar el model d’inscripció i una vegada emplenat s’ha d’enviar a la següent direcció de correu electrònic mercats@manacor.org adjuntant una fotocòpia del DNI.

També es pot emplenar i entregar presencialment a la delegació de mercats situada a la 3a planta de l’edifici del c. Major, 22 de Manacor.

Els venedors no estan obligats a obtenir llicències comercials ni cobrar impostos sobre vendes.

Què s’hi pot vendre?

Es poden vendre productes de segona mà com:

Llibres, discs, pel·lícules, joguines, instruments musicals, material informàtic, aparells tecnològics, material esportiu, eines, roba i complements, parament de la llar, estris de cuina, petits electrodomèstics i aparells elèctrics, material de jardineria, mobiliari, decoració, material d’infants, antiguitats, col·leccionisme...

  Important: únicament es poden vendre objectes de segona mà.

  Les activitats següents no estan permeses:

  • Venda professional.

  • Venda d’estocs procedents de botigues.

  • Venda de productes perillosos o nocius per a la salut.

  • Venda o intercanvi d’animals o aliments.

  Funcionament

  L’Ajuntament de Manacor emetrà/difondrà un plànol per al públic amb els diferents punts de venda de tots els participants de forma anònima i especificant l’especialitat de venda de cada punt si n’és el cas.

  La delegació de mercats emetrà una credencial als diferents punts de venda per a la correcta identificació d’aquests.

  Algunes normes:

  Els productes objecte de venda han d’estar en bon estat, nets i que funcionin...

  No es pot ocupar sobre la voravia.

  Cada participant ha d’establir l’horari d’atenció al públic, pel que s’haurà d’exposar a la façana, al costat de la credencial per participar.

  Quin cost té:

  És totalment gratuït per a tots els participants.


  Gràcies per donar una segona vida als objectes i contribuir en la protecció del medi ambient!

   

  Més informació

  Ajuntament de Manacor

  Delegació de Mercats

  Tel. 662350622