Maria Antònia Truyols Martí

Maria Antònia Truyols Martí

Currículum:

Manacor, 29 d'abril de 1966

Formació acadèmica

Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials (Universidad Complutense de Madrid)

Màster en Hisenda Pública, despesa pública i programació Econòmica (Instituto de Estudios Fiscales de Madrid)

Idiomes

Català

Castellà

Francès

Anglès

Partit Polític
Correu electrònic