Delegació Especial de Cultura i Govern Obert: Ferran Montero Sitges

 Ferran Montero Sitges

Cultura

Museus

Teatre i Auditori.

Promocions culturals

Banda de música

Equipaments culturals

Biblioteques

Patrimoni

Protecció i gestió del patrimoni històric

Cultura. Institució Pública Antoni Maria Alcover

Cultura. Institut Públic del Teatre Municipal de Manacor

*Comunicació

*Participació ciutadana

*Associacionisme

*Voluntariat

*Registre d'Entitats ciutadanes

*Noves tecnologies. Administració electrònica

*Portal de transparència

*Protecció de dades

*Informàtica

*Foment, disseny i promoció de l’empresa i de la industria

*Foment de l’ocupació

(* de l’Àrea d’Hisenda, Economia i Govern Obert)

Currículum:

21 de febrer de 1995

Formació acadèmica:

- Titulació Superior en Pedagogia Musical (Conservatori Superior de les Illes Baleares)

- Màster Universitari de Formació del Professorat (Universitat Internacional de València)

- Màster Universitari de Gestió Cultural (Universitat Oberta de Catalunya)

Partit Polític
Correu electrònic