Desenvolupament local

El departament municipal on es treballen tots els temes relacionats amb el creixement econòmic i la millora de les condicions socials. Estudiam, definim i executam polítiques de dinamització i de promoció socioeconòmica al municipi de Manacor.

Delegat responsable: Ferran Montero Sitges. 

Dins de l'àrea de Desenvolupament Local de Manacor es troba el Projecte de "Promoció i dinamització empresarial", a desenvolupar pels tècnics AODL (Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local) de l'Ajuntament de Manacor en conjunt i amb la financiació del SEPE i el SOIB. Dins del projecte es recullen dues àmbits d'actuació que són:
1.- Orientació empresarial.
2.- Dinamització comercial.

Al marge dret es reflecteix informació sobre els continguts del projecte per a l'orientació empresarial, així com es representen punts d'interès concrets dins de l'activitat del departament de Desenvolupament Local. Navegant per les diferents subàrees s'ofereixen notícies i recursos d'utilitat per als usuaris d'aquests serveis.

Edifici Carrer Major 
C/ Major, 22
07500 - Manacor

Contacte
Correu electrònic: hperello@manacor.org
Telèfon: 971 81 91 00 ext. 1402 - 662 351 742
Horari: De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h

Notícies

23-Octubre-2017
SERVEI D'ASSESSORAMENT A LA EMPRENEDORIA
El Departament de Desenvolupament Local de L'Ajuntament de Manacor posa al servei de la ciutadania les eines necessàries per acompanyarte-te en el camí de denvolupar-la Ara tens un servei actiu d'assessorament a l'emprenedoria a la teva disposició. Tant si ho tens clar com si no, t'ajudam a desenvolupar la teva idea.
25-Setembre-2017
PARTICIPACIÓ A LA SESSIÓ DE L'ÀGORA-IMPULSA " CLUSTERITZACIÓ I COMPETITIVITAT"
Desenvolupament local de Manacor ha participat en la sessió de treball de l'Àgora-impulsa sota el títol "clusteritzar per reespecializar: a la recerca de la intersecció", en què han estat representades una vintena d'organismes de les diferents administracions, diferents representants empresarials, patronals, sindicats, associacions clúster, i centres de recerca i tecnologia. El Dr Antoni Riera Font (Director i assessor tècnic de la Fundació Impulsa Balears) conductor de la taula de treball ha mostrat als assistents la importància de la perspectiva clúster per generar entorns productius estratègics, reespecializar els existents i mostrar la tendència de les indústries emergents, tot això basat en les eines desenvolupades per la fundació.
12-Juliol-2017
ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ i·meeting «Clusteritzar per competir, ens revolucionam?»
En el transcurs de la jornada, el director tècnic d'IMPULSA BALEARS, Dr. Antoni Riera Font, ha posat de manifest que identificar i capitalitzar les relacions que tenen lloc entre els diferents segments productius és una interessant via per formular noves propostes estratègiques que promoguin el aprofitament de tots els actius i capacitats de l'arxipèlag i guien el transvasament de recursos cap a la generació de béns i serveis de més valor afegit. Apostar per la clusterització requereix, en qualsevol cas, una revolució en la forma d'entendre la realitat productiva, monitoritzar l'activitat econòmica i prendre decisions tant des de l'esfera pública com privada. També ha realitzat la presentació de la nova eina i | clúster orientada a identificar i seguir les interrelacions que tenen lloc entre les diferents activitats econòmiques que integren el teixit productiu de Balears.
09-Maig-2017
REUNIÓ INFORMATIVA OBERTA SOBRE PRÀCTIQUES UNIVERSITÀRIES
Una vintena d'empreses de Manacor de tots els sectors han acudit a la reunió que ha convocat l’Ajuntament de Manacor en col·laboració amb del Departament d'Orientació i Inserció Professional de la Universitat de les Illes Balears (DOIP-FUEIB) per intentar afavorir les possibilitats d'ocupació dels estudiants universitaris. Aquesta és una acció puntual que s’engloba dins el projecte de dinamització empresarial que impulsa l’Ajuntament de Manacor. En col·laboració amb la Universitat de les Illes Balears els tècnics de Desenvolupament Local de l’Ajuntament han visitat una àmplia mostra d'empreses de Manacor amb capacitat per acollir alumnes en pràctiques. Els tècnics de Desenvolupament Local han donat a conèixer així les possibilitats que ofereix la universitat per inserir els futurs professionals que s’hi formen i han lliurat als empresaris informació referent a la normativa i condicions de les pràctiques extracurriculars de la UIB. Per part seva els representants de les empreses assistents mostraren el seu interès a conèixer aquest tipus d'ocupació per als universitaris.
08-Maig-2017
ARRENCA EL CICLE DE XERRADES PER A LA EMPRENEDORIA
Comença el cicle dedicat a emprenedors i públic en general que es realitza durant els dilluns del mes de maig a les 7 de l'hora baixa a la sala 1 de l'Espai Na Camel·la. Diferents experts afrontaran diversos temes d'interès en la creació i desenvolupament de diferents formes empresarials, amb els següents continguts: 8 de maig, Idees i models de negoci, participa l'IDI, ponent Pére Jiménez Creis. 15 de maig, Cooperatives: forma jurídica, tràmits, avantatges, participa UCTAIB, ponent Toni Vicens Massot. 22 de maig, participa Fundació de Graduats Socials de Balears. Autònoms, enquadrament en la Seguretat Social, incentius. Ponent Catalina Galmés Rosselló Maig 29 ponència doble: Fonts i serveis d'financiació: societats de garantia recíproca, participa ISBA, ponent Jaume García de la Rosa. Capitalització de la prestació contributiva, pagament únic, participa SEPE, ponent José Miguel Fernández Pereira-Cabral
20-Febrer-2017
PARTICIPACIÓ EN LES SESSIONS FORMATIVES DE L'IDI PER AODLS
Durant els mesos de febrer i març, l'IDI ha realitzat sessions formatives a uns seixanta Agents d'Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) de totes les Illes Balears que s'han incorporat recentment als seus ajuntaments (enre ells el de Manacor). Les jornades formatives han tingut dos vessants, una presencial i una en línia. La presencial ha servit per donar a conèixer de manera general l'IDI com a agència de desenvolupament regional (ADR) així com els serveis i programes, que des de fa més de 20 anys, desenvolupa per assessorar les empreses i emprenedors de les Illes Balears. Els blocs amb més pes de la formació han estat els dedicats a assessorament empresarial i a dinamització comercial, que seran les àrees en què els AODL col·laboraran amb l'IDI amb més intensitat.