!

22-Julio-2015
Quan vulguem usar el signe d'admiració, només en podem posar un, no el podem repetir.

- Bones festes!
- Visca San Antoni!

(Recordau que no s'ha de deixar espai entre la paraula i el signe d'admiració. I tampoc s'ha de posar punt després del signe d'admiració.)