Eventos

28-Mayo-2022
Inauguració de l'Skateparc

Convocatòria de premsa 

Inauguració del nou Skateparc de Manacor.

Assistents:

Miquel Oliver, batle de Manacor.

Artur Aguiló, delegat d'Esports.