FACTURA ELECTRÒNICA

Accés al Registre General d'Entrada de Factures Electròniques- FACe

https://face.gob.es/es/

 

Codis DIR3 Ajuntament de Manacor

Oficina comptable: L01070337

Òrgan gestor: L01070337

Unitat tramitadora: L01070337

 

Codis DIR3 Patronat Municipal d'Esports

Oficina comptable: LA0004534

Òrgan gestor: LA0004534

Unitat tramitadora: LA0004534

 

Codis DIR3 Escola Municipal de Mallorquí

Oficina comptable: LA0004533

Òrgan gestor: LA0004533

Unitat tramitadora: LA0004533

 

Codis DIR3 Institut Públic del Teatre Municipal de Manacor

Oficina comptable: LA0004532

Òrgan gestor: LA0004532

Unitat tramitadora: LA0004532

 

Codis DIR3 Institució Pública Antoni Maria Alcover

Oficina comptable: LA0004531

Òrgan gestor: LA0004531

Unitat tramitadora: LA0004531