El ple aprova un nou sistema de fiscalització per a l'Ajuntament de Manacor per agilitar la tramitació del pagament de factures

15-Junio-2021

El ple de l'Ajuntament de Manacor va aprovar anit passada amb els vots a favor de l'equip de govern i l'abstenció de l'oposició el canvi del sistema de fiscalització, que passa de ser plena a limitada. El canvi respon a la recomanació feta per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat (IGAE), l'òrgan de control intern del sector públic estatal i establert pel Reial Decret 424/2017 que regula el règim jurídic del control intern a les entitats del Sector Públic Local pel que se substitueix la fiscalització dels ajuntaments, va explicar la delegada de Gestió de l'activitat econòmica i financera municipal, Cristina Capó.

 

La nova normativa estatal estableix l'obligatorietat del control intern mitjançant la fiscalització i el control financer, que es realitza mitjançant una auditoria anual. "Per a poder dur a terme el control financer és necessari canviar el tipus de fiscalització perquè sinó no hi hauria temps per fer aquesta auditoria anual", afegí Capó.

 

Aquest canvi implica més rapidesa en la tramitació del pagament de factures i tramitació d'expedients, més seguretat jurídica per als departaments. Gràcies a aquest nou sistema es detectaran més fàcilment les debilitats i riscs del sistema i organització i s'establirà un calendari per subsanar-los.

 

259.000 per a les prestacions socials derivades de la Covid-19

 

El ple també va aprovar el conveni de col·laboració entre l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) i l’Ajuntament de Manacor per al finançament de les prestacions bàsiques dels serveis socials derivades del COVID 19. El conveni estableix una quantia total de 259.000 euros, dels que 37.000 provenen del Govern de les Illes Balears i són per a destinar exclusivament a ajuts a famílies i 222.000 euros provinents de l'IMAS. La delegada de Serveis Socials, Carme Gomila, va explicar que aquest acord preveu la possibilitat de pròrroga durant quatre anys "si els efectes socials derivats de la Covid-19 no disminueixen".

 

Així mateix, a la sessió plenària s'aprovà la moció conjunta dels grups municipals MÉS-Esquerra, Grup Municipal Socialista, Unides Podem, El PI Manacor i AIPC/SYS per a l'accés universal a les vacunes contra la COVID-19.

 

Declaració institucional contra la violència masclista

 

Al principi del ple, la delegada d'Igualtat, Carme Gomila, llegí una declaració institucional per condemnar fermament els assassinats masclistes i denunciar la violència extrema dels darrers mesos. "Aquest 2021, i només estam a juny, hi ha hagut 38 feminicidis, que es sumen al total de 1093 dones des de 2003. Avui reiteram amb total contundència el rebuig totes i cadascuna de les violències masclistes, ja sigui física, psicològica, sexual, simbòlica, econòmica...Cap d'aquestes violències no pot ser tolerada, justificada o emparada. Ni al nostre municipi ni enlloc", digué.