StadtplanungEdifici Es Claustre
del Convent, s/n
07500 - Manacor

Notícies

05-Juni-2014
Models de comunicació prèvia d'obres de l'Ajuntament de Manacor
Es publiquen els següents models: 1.- Model de comunicació prèvia d'obres de tècnica senzilla i escassa entitat constructiva o obres d’edificació que no necessiten projecte d’acord amb la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació. 2.- Model de comunicació prèvia d'obres que no requereixin redacció de projecte i lligades al condicionament de locals per al desenvolupament d’una activitat menor o innòcua d’acord amb allò previst a l’article 36 de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears. En cap cas no podran subjectar-se al règim de comunicació prèvia els actes de transformació, construcció, edificació i ús del sòl i el subsòl que s’indiquen a l’article 136.2 de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl.