L’Ajuntament de Manacor convertirà els patis de les escoles públiques en una xarxa de Refugis Climàtics amb l’objectiu d’obrir-los a la ciutadania

23-Februar-2024

El projecte s’ha fet de la mà dels equips docents i ha comptat amb la participació dels infants de les deu escoles públiques del municipi i preveu adaptar els patis escolars davant la situació d’emergència climàtica

L’Ajuntament de Manacor ha presentat aquest divendres el projecte de xarxa de Refugis Climàtics del municipi, un projecte de ciutat i una aposta que planteja intervencions amb una visió integral a la recerca del benefici comú per pal·liar els efectes de l’emergència climàtica. 

El projecte de xarxa de Refugis Climàtics preveu la reforma dels patis de les deu escoles públiques del municipi: Sa Graduada, CEIPIEEM Simó Ballester, CP Es Canyar, CEIP Jaume Vidal i Alcover, CEIP Sa Torre, CEIP Molí d’en Xema, CEIP Ses Comes, CEIP Mitjà de Mar, CEIP Mestre Pere Garau i CEIP Talaiot. El projecte inclou la creació d’ombres, el tractament de paviments, la plantació d’arbrat i vegetació i l’execució de zones de joc i moviment. Es tracta d’impulsar un model verd de proximitat amb funcions socials, pedagògiques i educatives, que aporti biodiversitat, generi paisatge i sigui un recurs recreatiu per a la salut i el benestar, no només per als alumnes dels centres educatius, sinó per a tota la població. «La nova xarxa de refugis climàtics, més enllà d’un projecte de patis escolars, s’ha d’entendre com un projecte de ciutat, una nova manera de plantejar l’espai públic de manera integrada i democràtica. És una xarxa variada que atén les demandes dels centres educatius però també les necessitats intergeneracionals de tota la societat manacorina», ha assegurat el batle de Manacor, Miquel Oliver.

Aquests nous espais seran d’ús exclusiu del centre escolar durant l’horari lectiu però oberts a la ciutadania fora d’horari lectiu. «Es tracta d’una manera d’optimitzar l’ús dels centres escolars, potenciant la seva vessant educativa i social, que permet donar una alternativa de lleure als infants i joves en un context segur i de proximitat. La creació de la xarxa de Refugis Climàtics és una passa més per a avançar en una ciutat i un municipi més espais públics més verds, més inclusius i més dignes», ha afegit Oliver.

La xarxa de Refugis Climàtics preveu 18.026 metres quadrats de superfície permeabilitzada, equivalent a 3 camps de futbol de competició oficial; 217 nous arbres plantats (6 vegades l’arbrat de la plaça de Ramon Llull); i 14.926 metres quadrats de nova superfície oberta als ciutadans (3 vegades la plaça Ramon Llull). L’execució total d’aquest projecte té un cost de dos milions d’euros.

El projecte s’ha fet de la mà dels equips docents i l’alumnat de les escoles del municipi, mitjançant un procés participatiu. El batle de Manacor, Miquel Oliver; la delegada d’Educació, Carme Gomila; el delegat de Medi Ambient, Sebastià Llodrà; i la delegada d’Espai Públic, Joana Maria Llull; acompanyats de l’arquitecta Clara González, han presentat el resultat del projecte de diagnosi realitzat els darrers mesos als representants del equips docents de les deu escoles públiques del municipi i als membres del Consell d’Infants i del Consell d’Adolescents de Manacor.

La xarxa de Refugis climàtics crearà espais oberts i accessibles amb materials naturals, tous i permeables, que tenguin facilitat de manteniment i adaptats a les condicions climàtiques. Inclouran elements per al foment de l’activitat amb els objectius de fomentar el joc autònom, oferta d’activitat variada, zonificació i creació d’ambients dins els patis, compatibilitat d’usos. L’objectiu final és el de millorar la infraestructura verda de Manacor generant nous espais verds de qualitat, inclusius, saludables i accessibles per a tothom. En definitiva, «una xarxa sòlida i ben configurada d’espais verds que millori la qualitat de vida urbana en un context de canvi climàtic», en paraules del delegat de Medi Ambient, Sebastià Llodrà. Amb aquest objectiu, s’han dissenyat projectes específics per a reformar els patis dels deu centres educatius amb el propòsit de mantenir una temperatura de confort en aquests espais davant les onades de calor, implantar mesures de protecció solar, la creació de nous espais i zones verdes, amb espais d’ombra i vegetació i disposar d’espais agradables tèrmicament per a ús de tota la població del municipi.

Procés participatiu

«El projecte de creació de la xarxa de Refugis climàtics no tendria sentit si es fes de manera aïllada dels centres educatius», ha explicat la delegada d’Educació, Carme Gomila. Per a poder desenvolupar-se físicament a l’espai dels patis escolars, la pròpia direcció dels centres s’ha convertit en un actor fonamental, que ha d’estar integrada a tot el desenvolupament del projecte com un aliat i impulsor del mateix. Per això, s’han fet trobades entre els centres escolars i l’Ajuntament amb l’objectiu de consolidar una línia de treball comú.

Durant aquest procés s’han recollit els testimonis dels mestres dels centres escolars de Manacor i de centenars d’infants d’aquestes escoles. D’acord amb aquests, els dissenys proposat pretenen incentivar també la curiositat i imaginació, petits escenaris que facilitin els ambients íntims, el joc actiu, les dinàmiques de grup, l’autonomia i l’autoconeixement. Introdueixen elements naturals, la zonificació i diversificació dels espais i elements de joc integrats i la reducció de les enormes superfícies dures que predominen als patis. «Les escoles han de ser més que mai un refugi, una llar. I no només davant del clima, sinó també davant de la manca d’oportunitats i la segregació socioeconòmica. Cercam generar uns espais de proximitat, segurs, oberts i democràtics, en què tothom se senti benvingut», ha apuntat Gomila.

Adaptació al clima

L’escenari urbà actual a Manacor presenta clares vulnerabilitats als paràmetres d’adaptació al clima futur que poden afectar a curt termini la qualitat de vida dels habitants. Per a dur a terme aquest projecte s’han analitzat variables ambientals per aconseguir el confort i també s’ha tengut en compte la durada d’assolellament de cada espai. 

El projecte de Refugis climàtics pretén complementar i reforçar la infraestructura verda ja plantejada al Pla General, aportant oasis urbans en aquells punts més utilitzats per un dels perfils de població amb més sensibilitat a l’impacte climàtic: els infants.

«És important que aquest projecte no es redueixi a resoldre les necessitats puntuals de cada centre escolar de manera individual. És una oportunitat per millorar la qualitat de vida de tots els habitants de Manacor i conscienciar sobre la importància de l’adaptació davant del canvi climàtic», ha assegurat la delegada d’Espai Públic, Joana Maria Llull.

Pel que fa a la vegetació, la prioritat és que totes les espècies proposades aguantin la insolació directa i per això la prioritat és la jardineria mediterrània de baix manteniment i amb un consum reduït d’aigua. Així mateix, es preveu sembrar espècies vegetals que mantinguin o millorin la biodiversitat i que millorin el confort tèrmic. Una de les accions principals del projecte és crear espais que protegeixin els infants durant les hores lectives, que són les de principal insolació. Amb aquest objectiu, s’han seleccionat materials i dissenys amb simplicitat estructural, lleugers, versàtils, que permetin el creixement orgànic i la possibilitat d’incloure més elements al llarg del temps, la durabilitat i que afavoreixin l’ambient lúdic i la inspiració.