L’Ajuntament de Manacor comença les obres de remodelació de via Majòrica

08-April-2022

L’Ajuntament de Manacor ha començat les obres de reforma de la via Majòrica, un projecte que obeeix la voluntat de remodelar i dignificar un carrer que és l’entrada natural i històrica a Manacor. "Les obres van molt més enllà d’una actuació estètica i de superfície", apunta la delegada d'Urbanisme, Núria Hinojosa, i se centren també de manera específica en resoldre problemes d’infraestructura en matèria de drenatge i clavegueram. 

L’actuació més intensa se centra a la cruïlla de via Majòrica amb la ronda de Felanitx, on es crearà una rotonda d’organització de la circulació. És en aquest punt on la infraestructura presenta més problemes a resoldre, ja que aquest és un punt on arriben diferents xarxes de pluvials i clavegueram, tot condicionat per la proximitat del cau del torrent.

La resta de l’obra és una actuació encaminada a embellir i organitzar l’espai per tal de fer més amable l’entorn, retirant i soterrant xarxes aèries, millorant el paviment i donant més espai als vianants.

L'àmbit d'actuació va des de la cruïlla amb la ronda Felanitx fins a l'avinguda de Júniper Serra. Les obres, executades pel contractista Melchor Mascaró S.A., compten amb un pressupost d’adjudicació d’1.910.606,94 €, i un termini d’execució de vuit mesos a comptar des de dia 4 d’abril de 2022, que es dividiran en tres fases. 

Les obres no afecten la circulació del trànsit rodat, de moment. Després de Setmana Santa sí que es desviarà la circulació a la ronda de Felanitx. Amb tot, des de l’Ajuntament de Manacor es demana a la ciutadania que circuli amb precaució i estigui atenta a la senyalització present.

El batle de Manacor, Miquel Oliver, recorda que projecte de remodelació de via Majòrica "és una de les apostes de l’equip de govern per millorar una de les principals vies d'accés a la ciutat, amb la que Manacor tenia un deute històric" i ha estat possible econòmicament gràcies a la incorporació del romanent municipal duita a terme el maig de 2021.