Un concurs de vídeos per estimular la creació i difusió de continguts a internet en català entre els joves que viuen i estudien a Manacor

15-November-2021

Els joves de Manacor d’entre 14 i 30 anys o els que, sense residir-hi, cursin estudis en un centre educatiu del municipi, poden participar des d’aquest dilluns al I Concurs de Videorecomanacions Culturals per a Joves per promoure la difusió de continguts i obres audiovisuals en llengua catalana que han organitzat l'àrea de Política Lingüística de l'Ajuntament de Manacor, juntament amb la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears. Es tracta d’un concurs que vol estimular la creació i la difusió de continguts audiovisuals a Internet en català i promoure la lectura i el consum d’obres audiovisuals en llengua catalana entre els joves del municipi.

El termini d’inscripció comença el 15 de novembre i acaba el 15 de desembre de 2021. La participació pot ser individual o per parelles i hi ha 3 categories: videorecomanacions de llibres, videorecomanacions de sèries i pel·lícules i videorecomanacions de cultura popular.

Cada participant o grup de participants pot presentar un màxim de 6 vídeos, dos per a cada categoria; és a dir, 2 videorecomanacions literàries, 2 videorecomanacions de sèries i pel·lícules i 2 videorecomanacions culturals. La durada dels vídeos ha de ser d’entre 30 segons i 2 minuts.

Per inscriure’s cal emplenar el formulari penjat a https://manacor.org/ca/concurs-de-videorecomanacions-joves de la web de l’Ajuntament de Manacor.

El concurs preveu premis en metàl·lic i subscripcions a la plataforma de continguts audiovisuals en català Filmincat. Els premis estan classificats segons l’edat, per a joves de 14 a 17 anys i per a joves de 18 a 30 anys. També hi haurà un premi especial per a la millor videorecomanació en forma de glosa o rap i és important destacar que cada participant pot rebre més d’un premi.

Es valoraran l’originalitat i la creativitat, la qualitat del contingut, la qualitat tècnica, la qualitat lingüística, la capacitat expressiva (comunicació fluida de les idees i de les emocions, teatralitat) i la capacitat per captar l’atenció de l’espectador.

El jurat estarà format per cinc persones relacionades amb la cultura, la literatura, l’audiovisual, la creació i difusió de continguts digitals i la normalització de la llengua catalana.