Ajuntament i Educació signen el Conveni de col·laboració per a la creació de dues escoletes 0-3 a Manacor

15-Oktober-2021

El batle de Manacor, Miquel Oliver, i el conseller d’Educació i Formació Professional, Martí March, han signat avui el conveni de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament de Manacor per millorar l’oferta de places públiques de primer cicle d’educació infantil i les condicions educatives de la primera infància. Els ha acompanyat la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, Amanda Fernández.

Amb aquest acte, l’Ajuntament signa l’addenda al conveni de la xarxa pública d’escoletes de les Illes Balears i opta als ajuts per a la creació i consolidació de places públiques de 0-3 anys del Govern i els fons europeus Next Generation.  Cal recordar que aquestes places públiques són creades pels ajuntaments amb el suport del Govern a través de la convocatòria de creació i consolidació de places 0-3 que preveu destinar fins a 9.000 € per plaça de nova creació. A més també es destinen ajuts en espècie per ajudar els ajuntaments amb la tramitació dels projectes de creació de noves places a través de l’empresa Tragsatec. En el cas de Manacor es destinen 46.028 euros per a l’escoleta de Porto Cristo i 18.660 euros per a l’escoleta de s’Illot.

Així, a Manacor l’ajut serà d’un total d’1.000.688 euros i permetrà crear 104 noves places de  0-3 anys. D’aquest total, 712.028 euros es destinen a un nou centre de 74 places a Porto Cristo i 288.660 euros a un centre de 30 places a s’Illot. A Mallorca hi ha un total de 25 ajuntaments que s’acolliran a aquesta convocatòria, 4 a Eivissa i 1 a Formentera.

En el període de 2021 a 2024, es crearan a Balears un total de 1.749 noves places públiques de 0-3 anys a partir de la construcció de 28 centres nous i l’ampliació de 10 centres existents i es preveu una inversió total de 14.394.762,95 €.

Es tracta d’una inversió històrica que respon a l’objectiu del Govern d’aconseguir que les Illes Balears se situïn en la mitjana estatal d’oferta de places d’educació de primer cicle d’educació infantil, que es troba al voltant del 37,5 % de places en relació amb el total de població de 0-3 anys. Amb les places de nova creació i les de reconversió previstes, les Balears se situaran per damunt de la mitjana estatal el 2024, ja que es preveu arribar al 44 %.

Actualment, a les Illes hi ha 180 centres educatius de primer cicle, dels quals 105 són públics, 49 són privats integrats a la xarxa complementària i 26 són privats. A partir de les sol·licituds plantejades en la convocatòria de noves places públiques hi ha planificats 38 projectes de nous centres i ampliacions, dels quals 5 a Eivissa, 2 a Formentera i 31 a Mallorca, 4 dels quals corresponen a Palma. A Menorca no es creen noves places perquè l’oferta cobreix les demandes d’escolarització d’aquest cicle.

Els ajuntaments i consells disposen de 4 anys per a la realització de les obres. Els centres hauran d’obrir, com a tard, el dia 1 de setembre de 2024.

Per tal d’ajudar els ajuntaments, la Conselleria d’Educació i Formació Professional ha obert una convocatòria d’ajuts en espècie per tal d’assessorar els ajuntaments en tot el procés d’execució de les obres i posada en funcionament del servei educatiu de primer cicle. Aquest assessorament el duran a terme un equip de tècnics i assessors jurídics i inclourà des de l’elaboració de plecs per a la redacció de projectes i la licitació d’obres fins a l’acompanyament per a la posada en funcionament dels centres.

Aquestes convocatòries formen part del pla de la Conselleria d’Educació i Formació Professional per a la millora i ampliació de l’atenció educativa dels alumnes de primer cicle d’educació infantil i s’afegeixen a les de reconversió de guarderies en escoletes i a les de sosteniment i escolarització.

Places de reconversió de guarderies per illes

S’ha de tenir present que, a banda de la convocatòria de creació de noves places, també es donen ajuts per a la reconversió de guarderies en escoletes. La darrera convocatòria hi ha destinat 1.670.737 euros i ha permès arribar a 669 places de titularitat privada que s’incorporaran a la xarxa complementària de la xarxa pública d’escoletes de les Illes Balears.

Per aquest concepte, al municipi de Manacor,  s’invertiran també 92.000€ per a la reconversió d’una guarderia en centre educatiu, possibilitant l’ampliació de l’oferta educativa en 37 places.

Amb aquestes intervencions, el municipi de Manacor passarà d’una escolarització de la població 0-3 d’un 14% a un 28%.

Ajuts de sosteniment i d’escolarització

A banda dels ajuts per a creació i reconversió, des del Govern també s’impulsen altres ajuts que permeten mantenir i millorar l’oferta existent.

Convé recordar que enguany es destina la quantitat més alta des del 2009 (any en què es va fer la primera convocatòria de sosteniment de la xarxa pública 0-3) a dotar els centres de la primera etapa d’educació infantil d’ajuts per contribuir al manteniment de la seva oferta. En total, el 2021 s’hi destinaran 5.215.386 €, dels quals 4,3 M€ corresponen a la xarxa pública d’escoletes. Aquests ajuts preveuen 6.000 € per cada unitat en funcionament. Els ajuts es completen amb altres apartats destinats a potenciar tallers d’acompanyament familiar (180 €/sessió), a alumnes NEE (1.500 €/alumne), a alumnes greument afectats (6.000 €/alumne) i a rebaixes de quotes per a famílies vulnerables (retorn del 80 % aportat pel titular).

En el cas de Manacor, enguany seran beneficiaris d’un total de 120.459 euros dels quals 88.972 corresponen a sosteniment d’aules, 29.700 a programes d’acompanyament familiar i 1.786 euros per ajuts d’escolarització (80% de l’aportat per l’Ajuntament).