Àrea de batlia i Interior: Batle, Sr. Miquel Oliver Gomila

Miquel Oliver
Correu electrònic

• Protocol

• Relacions institucionals

• Arxiu

• Patrimoni

• Prefactura superior de la Policia Local

• Seguretat Ciutadana

• Expedients sancionadors (Llei 4/2015)

• Protecció Civil

•  Regulació i ordenació del tràfic i de l’estacionament de vehicles en vies urbanes

• Concessió o denegació de permisos de circulació per a vehicles especials en règim de transport especial

• Concessió o denegació de llicències per a la tinença i ús d’armes d’acord amb la legislació específica vigent

Currículum

Manacor, 12 de novembre de 1974

Formació acadèmica:

  • Tècnic Especialista en Electricitat i Electrònica
  • Tècnic Intermig en P.R.L.
  • Estudis en Enginyeria Informàtica de Sistemes

Idiomes:

  • Català
  • Castellà
  • Anglès