Convocatòria Ple sessió extraordinària 10/2016 de 12.juliol.2016


Source URL: https://manacor.org/arxius-i-documents/convocatories-2016/convocatoria-ple-sessio-extraordinaria-102016-de-12juliol2016