Economia

Integrat pels departaments d'Intervenció, Gestió Tributària, Cadastre, Tresoreria i Recaptació.

Oficines centrals Aj. de Manacor
C/ del Convent, s/n
07500 - Manacor

Contacte
Telèfon: 971 84 91 00 Ext #1116
Correu electrònic: ajuntament@manacor.org


Source URL: https://manacor.org/economia