Àrea de Batlia, Urbanisme i Esports: Batle, Sr. Miquel Oliver Gomila

Miquel Oliver Gomila
 • Protocol
 • Relacions institucionals
 • Arxiu
 • Informació i atenció al ciutadà
 • Memòria democràtica
 • Foment i promoció de l’esport
 • Instal·lacions esportives
 • Relació i cooperació amb organismes i entitats en ordre a la pràctica i foment de l’activitat esportiva Disciplina urbanística
 • Llicències urbanístiques
 • Accés els nuclis de població
 • Promoció i gestió de l’habitatge de protecció pública amb criteris de sostenibilitat financera Responsabilitat Patrimonial
 • Planificació urbanística
 • Gestió urbanística
 • Llicències d’activitat
 • Delegació Territorial de Son Macià
 • Delegació Territorial de Cales
 • Delegació Territorial de Cala Murada

Currículum

Manacor, 12 de novembre de 1974

Formació acadèmica:

 • Tècnic Especialista en Electricitat i Electrònica
 • Tècnic Intermig en P.R.L.
 • Estudis en Enginyeria Informàtica de Sistemes

Idiomes:

 • Català
 • Castellà
 • Anglès

 

Partit Polític
Correu electrònic

Source URL: https://manacor.org/node/12031