Jocs lingüístics

 Jocs lingüístics

S'ofereixen jocs lingüístics en català per als escolars del municipi:

- Scrabble: consisteix a crear paraules amb unes fitxes (que s'han agafat aleatòriament d’una bossa) que contenen una lletra i una puntuació. L’objectiu és acumular la màxima puntuació possible.

- Gran dictat: consisteix en un dictat de 15 paraules classificades en 5 nivells de dificultat.
1r nivell: 5 paraules (5 punts: 1 punt/paraula)
2n nivell: 4 paraules (12 punts: 3 punts/paraula)
3r nivell: 3 paraules (18 punts: 6 punts/paraula)
4t nivell: 2 paraules (24 punts: 12 punts/paraula)
5è nivell: 1 paraula (30 punts)


OBJECTIUS

Treballar les diferents habilitats lingüístiques d’una manera lúdica.
Valorar la llengua catalana com a eina de comunicació i de diversió.
Reforçar la normalització lingüística del català.


DESTINATARIS

Alumnes de 3r i 4t d'ESO.
Molí d'en Beió
Passeig del Ferrocarril, 79
07500 Manacor
(Manacor)


-


Source URL: https://manacor.org/node/10890