Participació ciutadana

En aquests moments, l’Ajuntament de Manacor està redactant un Pla Director de Participació Ciutadana. Es tracta d’una eina de planificació estratègica de la que es doten les administracions per dissenyar, conjuntament amb la ciutadania, un model de governança proper i relacional, tot definint un full de ruta relatiu a la promoció i desenvolupament de les polítiques participatives, d’implicació ciutadana i de foment de l’associacionisme.

Ofic. Ajunt. de Manacor - Pl. Convent
C/ Convent, s/n
07500 - Manacor

Contacte
Adreça: Plaça del Convent, 1
Correu electrònic: hperello@manacor.org
Horari: De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h
Telèfon: 662 351 742


Source URL: https://manacor.org/node/10917