Convocatòria Ple sessió extraordinària 09/2016 de 27.juny.2016

extraordinària

Source URL: https://manacor.org/arxius-i-documents/convocatories-2016/convocatoria-ple-sessio-extraordinaria-092016-de-27juny2016