Joan Gaià Mascaró

Joan Gaià Mascaró
Correu electrònic

- Gestió i impuls de tota l’activitat relacionada amb el personal municipal.

- Participació ciutadana

- Associacionisme

- Voluntariat

- Registre d’Entitats Ciutadanes
 

Currículum: 

Manacor, 16 de setembre de 1985

Formació acadèmica

  • Llicenciat en Ciències Polítiques (UPF)
  • Llicenciat en Ciències del Treball (UPF)
  • Estudis de Postgrau de Recursos Humans (UIB)

Idiomes

  • Català
  • Castellà
  • Anglès