Notícies

L'APIMA
L’Associació de Pares i Mares dels Alumnes de l’EMMDM està oberta a totes les famílies amb fills que hi estan estudiant.
Estudis
L'EMMDM és el centre públic de referència per als ensenyaments artístics de règim especial en música i dansa a Manacor.
Enllaços d'interès


http://www.campus-rock.com/Campus-Rock/Campus_Manacor-Balears.html


http://www.bandamanacor.org