19 °C

Notícies

Grup 001
********** història *********
L'APIMA
L’Associació de Pares i Mares dels Alumnes de l’EMMDM està oberta a totes les famílies amb fills que hi estan estudiant.
Estudis
L'EMMDM és el centre públic de referència per als ensenyaments artístics de règim especial en música i dansa a Manacor.
Grups
La descripció generals dels grups consta de dues parts:

- xxxxxxx

- xxxxxxxxxxx