Jo NO vull bossa!!

28-Juny-2018
L’ús de les bosses de plàstic s’ha generalitzat de tal manera que ha esdevingut un problemàtica no només a nivell local sinó també arreu del món.

Una bossa s’usa uns 10 minuts i tarda més de 150 anys a desintegrar-se a la natura. Les bosses de plàstic, a més de consumir recursos en la fase de producció, comporten d’altres impactes sobre el medi. Degut a la seva lleugeresa són fàcilment transportables pel vent i poden arribar a ser consumides pels animals o obstruir canonades i conductes, i fins i tot arribar al mar amb greus conseqüències sobre els ecosistemes marins, es calcula que a l’any 2050 hi haurà més plàstic que peixos a la nostra mar.

L’Ajuntament de Manacor amb el compromís adoptat de donar suport al comerç local vol facilitar que tots els comerços disposin de la informació necessària per complir amb les obligacions que suposa l’entrada en vigor del el Reial Decret 293/2018, de 18 de maig.

Per tot això es posa en marxa la campanya ambiental “Jo NO vull bossa” que pretén conscienciar i sensibilitzar sobre la problemàtica de l’ús de bosses de plàstic.

Per tal de reduir l’ús de bosses de plàstic s’ha aprovat recentment Reial decret abans esmentat que estableix, entre altres mesures que:

- A partir de l’1 de juliol de 2018 es prohibeix el lliurament gratuït de bosses de plàstic, a excepció de les molt lleugeres i de les que s’hagin fabricat amb plàstic reciclat.

- El preu que s’ha de cobrar per la bosses l’ha de determinar el propi establiment.

- Els comerciants han d’informar als consumidors del preus establerts, i aquest hauran d’estar exposat al públic en un lloc visible, fent referència a la normativa.

L’Ajuntament de Manacor ha iniciat una campanya en la qual un informador visita tots els establiments comercials que utilitzen bosses de plàstic, es proporciona la informació i el material de divulgació necessari per tal de poder donar compliment ala normativa vigent.

Aquesta actuació a nivell local, resultat de la col·laboració dels comerços i ciutadans en la reducció del consum de bosses de plàstic, ens permetrà avançar cap un canvi global.