Informació curs 2017-2018


Horaris

Dematí de 9.00 a 12.30
Horabaixa de 15.50 a 19.20


Inici del curs: 23 de setembre de 2019
Finalització del curs: 22 de juny de 2020

Nadal, Pasqua, festius i no lectius, consultar genda del Conservatori a https://goo.gl/nJSW3d

Calendari del procés d'admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments elementals i professionals de música per el curs 2019-2020

MAIG

Del 6 al 9
- Inscripció a les proves d'accés als ensenyaments elementals i professionals per alumnes de nova admissió.

Del 30 de maig al 5 de juny
- Controls llenguatge musical E. Elementals i Professionals / Proves d'accés de llenguatge musical.

Del 6 al 12 de juny.
- Controls instrument, piano complementari, música de cambra, harmonia i història E. Elementals i Professionals.

JUNY

Del 17 al 20
- Matrícula alumnes oficials.

Dia 25
- Publicació resultats de les proves d'accés.

Del 26 al 28 de juny
- Matrícula dels alumnes de nova admissió.

SETEMBRE

Dia 10
- A les 16:30h, assignació dels horaris individuals