INFORMACIÓ CURS 2012-2013

03-Setembre-2012

DEL 3 AL 7 DE SETEMBRE: MATRÍCULA CURS 2012-2013 PER ALS ALUMNES ANTICS (9:00 A 14:00)
DEL 10 AL 14 DE SETEMBRE: MATRÍCULA CURS 2012-2013 PER ALS ALUMNES DE NOVA INCORPORACIÓ I PREP (9:00 A 14:00)
EL 19 DE SETEMBRE A LES 17:00H ADJUDICACIÓ D'HORARIS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES D'INSTRUMENT
EL 24 DE SETEMBRE INICI DEL CURS ESCOLAR 2012-2013DOCUMENTS A PRESENTAR PER LA MATRÍCULA:

- FOTOCÒPIA DEL DNI
- 1 FOTOGRAFIA DE CARNET RECENT
- INFORME D'EMPADRONAMENT
- SOL·LICITUD DE MATRÍCULA DEGUDAMENT COMPLIMENTADA. (ES RECOLLIRÀ A L'ESCOLA)
- IMPRÈS PER A LA DOMINICILIACIÓ BANCÀRIA DEGUDAMENT COMPLIMENTAT. (ES RECOLLIRÀ A L'ESCOLA)

La inscripció no es considera realitzada si no es torna la còpia
corresponent de l'imprès encara que l'ingrés s'hagi dut a terme.