Calendari del procés d'admissió al Conservatori Municipal de Manacor

12-Febrer-2019
Calendari del procés d'admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments elementals i professionals de música per el curs 2019-2020

Del 6 al 9 de maig
Preinscripció a les proves d'accés als ensenyaments elementals i professionals de música.

Del 30 de maig al 5 de juny
Proves d'accés: Llenguatge musical a les ensenyances elementals i professionals de música.

Del 6 al 12 de juny
Proves d'accés: Instrument, piano complementari, cambra, harmonia i història.

25 de juny
Publicació de resultats de les proves d'accés.

Del 26 al 28 de juny
Matrícula d'alumnes de nova admissió segons places vacants.