021

Instal·lada en el centre de la ciutat de Manacor, l’Escola Municipal de Música i Dansa de Manacor dona cabuda a 12 aules, sala de dansa, un auditori, espais comuns, biblioteca, despatx de direcció i secretaria, així com serveis.

L'Escola ha contribuït al llarg d’aquests anys, a la formació d’un gran nombre de joves tant en la vessant de la música com en la de la dansa i per ella és prioritat que la pràctica d’aquestes arts ajudi a molts joves que, sense pensar en una dedicació professional, puguin tenir una formació que els permeti gaudir de l’ús d’un instrument així com disposar dels coneixements necessaris per entendre la música i la dansa i poder fruir-ne tota la vida.

Actualment ofereix l’ensenyament del piano, violí, violoncel, flauta travessera, clarinet, oboè, fagot, saxo, trompeta, trombó, bombardí, guitarra, música de cambra, conjunt instrumental, iniciació a la música, tallers orientatius d'instrument per als més petits, llenguatge musical, cant, cor, harmonia, guitarra elèctrica, bateria, jazz, grups de jazz, dansa contemporània, dansa clàssica, hip hop...

L’Escola té com objectiu principal el de donar una formació musical de qualitat a aquells nins, nines, joves i adults que ho desitgin, atenent les capacitats i interessos individuals de l’alumne. Al mateix temps proporciona la formació necessària a aquells alumnes que en un futur optin per la via professional.

Paral·lelament a la seva activitat acadèmica, al llarg del curs escolar l’Escola Municipal de Música i Dansa de Manacor ofereix diversos tallers oberts als ciutadans, concerts públics, cursets de perfeccionament i altres tipus d'activitats que sempre són interessants tant per a les persones de Manacor com per les de tots els indrets de l'illa.