Sebastià Nadal Santandreu

Sebastià Nadal Santandreu
Correu electrònic

- Enllumenat públic

- Neteja d’edificis.

- Energies renovables i optimització d’energia.

- Subministrament d’aigua potable a domicili i evacuació i tractament d’aigües residuals.

- Vigilància de les activitats i usos que es duen a terme a les platges.
 

Currículum:

Manacor, 27 de juny de 1977

Formació acadèmica

  • Educació Infantil i Primària

Idiomes

  • Català
  • Castellà
  • Anglès
  • Alemany bàsic