​​​​​​​Maria Bauzà Mascaró

Maria Bauzà Mascaró
Correu electrònic

Manacor, 19 de febrer de 1972


Formació acadèmica

  • Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials (Universitat Pompeu Fabra)

  • Màster en Hisenda Pública, Sistema Impositiu i Procediments Tributaris (Universitat de les Illes Balears)


Idiomes

  • Català  Certificat C1

  • Castellà