Àrea d'Urbanisme i Habitatge: 1a. Tinenta de Batlia, Sra. Núria Hinojosa Abenza

Núria Hinojosa
Correu electrònic

• Planificació urbanística.

• Gestió urbanística.

• Disciplina urbanística.

• Llicències urbanístiques.

• Accés els nuclis de població

• Protecció i gestió del patrimoni històric

• Conservació i rehabilitació de l’edificació

• Promoció i gestió de la vivenda de protecció pública amb criteris de sostenibilitat financera

 • Foment, disseny i promoció de l’empresa i de la indústria

• Foment de l’ocupació
 

DELEGACIONS ESPECIALS

-         Foment de l’ocupació

-         Foment, disseny i promoció de l’empresa i de la indústria.

 

Currículum

Manacor, 12 de març de 1988

Formació acadèmica

  • Llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració Pública (Universitat Pompeu Fabra)
  • Postgraduada en Dret Urbanístic i Ordenació del Territori (Universitat de les Illes Balears)

Idiomes

  • Català → Certificat C1
  • Castellà
  • Anglès