Àrea de Medi Ambient i Mobilitat: 2r. Tinent de batlia, Sr. Sebastià Llodrà Oliver

Sebastià Llodrà Oliver
Correu electrònic

• Control i seguiment de la gestió i tractament de residus.

• Neteja viària

• Neteja d’edificis

• Promoció i seguiment de la gestió del medi ambient

• Control del manteniment de les zones enjardinades

• Medi ambient urbà: parcs i jardins públics

• Edificis i pla d’usos de les escoles rurals

• Animals de companyia i cans perillosos

• Mobilitat

• Transport públic: taxis

• Política lingüística
 

DELEGACIONS ESPECIALS

-         Política lingüística


Currículum:

Manacor, 27 de setembre de 1977

Formació acadèmica

  • Diplomat en Estudis Avançats (DEA) del Programa de Doctorat en Investigació i Innovació en Educació ( Universitat de les Illes Balears)
  • Llicenciat en Pedagogia (Universitat de les Illes Balears)
  • Mestre Diplomat Universitari especialitzat en Llengua Estrangera (anglès) (Universitat de les Illes Balears)
  • Titulat com a Professor de Català; equivalent al Certificat D de la Junta Avaluadora de Català (Conselleria d’Educació, Cultura i Normalització Lingüística)

Idiomes

  • Català → Certificat D (Títol de professor de català)
  • Castellà
  • Anglès → Certificat B1 (EOI)