Àrea d’Activitats i Serveis Generals: 3r. Tinent de Batle, Sr. Carles J. Grimalt Garcia

Carles J. Grimalt Garcia
Correu electrònic

• Llicències de publicitat dinàmica i estàtica

• Llicències d’activitat

• Paviment de vies urbanes

• Ocupació de via pública

• Manteniment de vies públiques, places, camins i edificis municipals

• Serveis generals. Brigada municipal

• Cementeri i policia sanitària mortuòria

• Fires

• Informació i atenció al ciutadà

• Comunicació
 

Currículum:

Manacor, 6 d’octubre de 1971

Formació acadèmica

  • Estudis de grau superior de piano (Conservatori de Palma)
  • Estudis de grau mitjà de guitarra (Conservatori de Palma)
  • Estudis cinematogràfics (Escola de Cinema Sa Nau)

Idiomes

  • Català
  • Castellà
  • Francès bàsic