Conservatori Professional de Música i Escola Municipal de Música i Dansa de Manacor

Notícies

Estudis
L'EMMDM és el centre públic de referència per als ensenyaments artístics de règim especial en música i dansa a Manacor.
Enllaços d'interès


http://www.campus-rock.com/Campus-Rock/Campus_Manacor-Balears.html


http://www.bandamanacor.org
021
Instal·lada en el centre de la ciutat de Manacor, l’Escola Municipal de Música i Dansa de Manacor dona cabuda a 12 aules, sala de dansa, un auditori, espais comuns, biblio
01-Juny-2011
Matrícula curs 2011/2012
REQUISITS PER SER ALUMNE/A DE L’ESCOLA

• Formalitzar la matrícula dins el termini indicat.