Aprovació inicial Reglament del servei de préstec d'ajudes instrumentals de suport a la mobilitat dels serveis socials comunitaris bàsics de l'Ajuntament de Manacor
Tipus de contracte:
Tauler d'anuncis
Tipus de procedimient:
Anuncis
Unitat:
Secretaria
Data publicació a la web:
20 de juliol de 2016
Arxius adjunts:
Acord Ple 12.07.2016 (46 KB)
Data publicació a la web: 20 de juliol de 2016
Emprenta digital SHA1: 435400274e75065fdcb1e2c47a933259d89e10f2
Edicte (castellà) (7 KB)
Data publicació a la web: 20 de juliol de 2016
Emprenta digital SHA1: 4b69f9e915daa91b63ea945d891ab13952bcef04
Edicte (català) (7 KB)
Data publicació a la web: 20 de juliol de 2016
Emprenta digital SHA1: 80d97c92e2ea13fc8b3b00131e1e81041fe09201

Ajuntament de Manacor. C/ Convent, 1 07500 Manacor  - Telèfon: 971 849 100