Aprovació inicial Reglament del servei d'ajuda a domicili dels serveis socials comunitaris bàsics de l'Ajuntament de Manacor
Informació pública
Tipus de contracte:
Tauler d'anuncis
Tipus de procedimient:
Anuncis
Unitat:
Secretaria
Data publicació a la web:
20 de juliol de 2016
Arxius adjunts:
Acord Plenari 12.07.2016 (72 KB)
Data publicació a la web: 20 de juliol de 2016
Emprenta digital SHA1: e8f316d8ffa6b5667a9c982b2d36eb5b274bc6a6
Edicte (castellà) (7 KB)
Data publicació a la web: 20 de juliol de 2016
Emprenta digital SHA1: 9e5fabeec8def997e0d2f72d97657db14d2d285e
Edicte (català) (7 KB)
Data publicació a la web: 20 de juliol de 2016
Emprenta digital SHA1: e58435f1c920db323b75eefee02d688349fef3c7

Ajuntament de Manacor. C/ Convent, 1 07500 Manacor  - Telèfon: 971 849 100