Aprovació incial Reglament intern dels Centres d'estades diürnes de l'Ajuntament de Manacor
Informació pública
Tipus de contracte:
Tauler d'anuncis
Tipus de procedimient:
Anuncis
Unitat:
Secretaria
Data publicació a la web:
12 de febrer de 2016
Arxius adjunts:
Acord Ple aprovació inicial Reglament (133 KB)
Data publicació a la web: 12 de febrer de 2016
Emprenta digital SHA1: 62fa90cae43a6d68684e9d0e4f1f5e0e57a8da59
Información pública (versió castellana) (7 KB)
Data publicació a la web: 12 de febrer de 2016
Emprenta digital SHA1: a6ad4146d5adff07a23df78f298e00a666f8b970
Informacíó pública (versió catalana) (7 KB)
Data publicació a la web: 12 de febrer de 2016
Emprenta digital SHA1: f80f611a337c053e8a857a3305f19bdc21d80383

Ajuntament de Manacor. C/ Convent, 1 07500 Manacor  - Telèfon: 971 849 100