La SAM segueix fent feina per reduir les fuites a la xarxa d’aigua i enguany es preveu assolir el 70% d’eficiència
L’empresa municipal és constant en la millora de la xarxa de subministrament d’aigua


La SAM, l'empresa de serveis del municipi de Manacor, impulsa des de fa alguns anys la sectorització de la xarxa de subministrament d'aigua, que té l'objectiu d'augmentar l'eficiència de la xarxa. Cal recordar que el 2015 l'eficiència de la xarxa va arribar a un mínim del 42%. És a dir, es perdia el 58% de l'aigua que s'hi injectava. Des de llavors s'ha revertit la situació i s'ha aconseguit una millora d'aproximadament el 10% any rere any per la qual cosa enguany es preveu assolir el 70% d'eficiència.

La primera fase del pla per reduir les fuites a la xarxa de subministrament va consistir en una recerca general de fuites, "que va permetre reduir dràsticament els cabals necessaris, baixant dels 6.800 m³ d'aigua al dia a menys de 6.000", explica el gerent de la SAM, Francesc Grimalt. La segona fase del pla va començar amb la sectorització de la xarxa, consistent en aïllar els barris en sectors controlats per comptadors generals. Un d'aquests comptadors s'ha instal·lat als aparcaments de Na Camel·la, amb el propòsit que tota la ciutadania pugui veure com funciona el nou sistema de la xarxa d'aigua.

Actualment la sectorització està completada als barris del Llevant de la ciutat de Manacor. Per això en aquesta zona s'ha començat una segona recerca de fuites més eficient, "que consisteix a injectar heli a la xarxa; aquest gas ja s'ha emprat en altres municipis de Mallorca i possibilita trobar les fuites de forma molt precisa", afegeix Francesc Grimalt.

Així aquests darrers mesos els veïns d'aquests barris han vist deambular pels carrers l'equip de detecció, que recorre sistemàticament tota la xarxa cercant traces d'heli escapades des de les canonades, indicant així les fuites. Després d'haver detectat les fuites els equips de la SAM han reparat les avaries detectades, una dotzena en total. Així s'ha aconseguit una reducció substancial dels cabals bombejats cada dia a la xarxa. En aquesta campanya parcial s'ha aconseguit un estalvi de 300 metres cúbics o 300.000 litres diaris. Amb la posada en marxa de la sectorització els comptadors de sector detectaran de forma immediata les fuites i no deixaran que es perdi aigua durant llargs períodes, com ha passat fins ara. Durant els pròxims mesos seguiran les actuacions fins a completar la resta de barris de la ciutat. En concret es treballarà durant el mes de desembre al barri de sa Torre.

"Totes les actuacions que es fan sobre la xarxa persegueixen el mateix objectiu: l'aigua potable; però en primer lloc hem de fer els deures reduint les fuites a les canonades", explica la presidenta de la SAM, Maria Antònia Sansó.
Bookmark and Share

Ajuntament de Manacor. C/ Convent, 1 07500 Manacor  - Teléfono: 971 849 100